Online kupovina

Svi posjetici web stranice: www.hotelnomad.ba mogu izvršiti rezervacju smještaja veoma jednostavno, u bilo kojem trenutku i sa bilo koje lokacije.

Svaki korisnik snosi odgovornost za tačnost podataka i njihovu istinitost prilikom kupovine. U trenutku kupovine, korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa sadržajem općih uvjeta poslovanja kao i njihovim mogućim izmjenama i dopunama te da prihvata prava i obaveze koje mu pripadaju na temelju njih. Prihvatanjem općih uslova, korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.

Uslovi korištenja

Ovim uslovima reguliše se Vaše korištenje web stranice kompanije Birotim d.o.o., 71320 Vogošća, BiH (u daljem tekstu “web stranica”). Sve informacije prikazane, prenesene i sadržane unutar web stranice, uključujući tekst, fotografije, ilustracije, mape/direktorije, članke, kataloge, preglede, audio i video clip-ove, web-aplikacije, zaštitne znakove kao i druge oblike informacija date na ovoj web stranici su zaštićene autorskim i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Ne možete modificirati, kopirati, reproducirati, reizdavati, preuzimati, koristiti ili distribuirati bilo koji materijal, uključujući kod, software i sadržaj ove web stranice i slično. Vi prihvatate korištenje web stranice u skladu sa ovim USLOVIMA KORIŠTENJA.

S obzirom da je internet medij koji se usavršava, mi ćemo, s vremena na vrijeme, vršiti izmjene ovih USLOVA KORIŠTENJA ili uvoditi nove stavke u USLOVE KORIŠTENJA. Korištenjem web stranice, Vi prihvatate modificirane i izmijenjene Uslove korištenja web stranice. Ne možete, bez dozvole vlasnika web stranice preuzeti bilo koji sadržaj web stranice, postaviti u frame ili ga uključiti u drugi web site ili drugu web stranicu u bilo kojem obliku.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne private mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketing kampanje.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposlenici i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Uslovi kupovine

Ovim se uslovima utvrđuje postupak kupovine i plaćanja usluga smještaja koji je ponuđen na stranici. www.hotelnomad.ba Internet stranica se može koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Prodavalac je Birotim d.o.o, a kupac je posjetilac stranice koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavaocu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica.

NARUČIVANJE

Kupac kupuje usluge smještaja putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jednu uslugu, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u konvertibilnim markama (KM). Usluga se kupuje elektronskim oblikom, odabirom određene sobe te spremanjem iste u korpu. Rezervacija se smatra kompletiranom kada kupac izvrši plaćanje i dobije potvrdu hotela da je njegova rezervacija potvrđena.

CIJENE

Za pojedinačnu kupovinu vrijede cijene u trenutku predaje narudžbe. Slike su simbolične i ne garantuju karakteristike proizvoda. Sve redovne i internetske cijene su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Naš tim se trudi objavljivati najaktulenije cijene i detaljne informacije. Ukoliko uočite neku netačnu informaciju, možete nam je prijaviti na email: info@hotelnomad.ba.

KODOVI

Kodovi koji se obračunavaju na korpi se ne mogu primjenjivati na već odobrene maksimalne rabate.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard, Maestro ili Visa.

ISPORUKA

Prilikom dolaska u hotel, kupac je dužan provjeriti sve dogovorene uslove te u slučaju nepodudaranja reklamirati uslugu. Ako kupac ne primi obavijest o zaprimljenoj narudžbi, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavaoca kako bi se preduzele adekvatne radnje.

Ako kupac nije u mogućnosti iskoristiti plaćenu uslugu i javi najmanje 2 sedmice ranije , prodavalac će predložiti drugi termin ukoliko oni budu dostupni. Ako novi termini ne budu dostupni ili kupac javi otkazivanje u roku kraćem od navedenog, preodavalac nije dužan vratiti plaćena sredstva.

Prodavalac se obavezuje poslati potvrdu kupcu 48 sati nakon odobrene online transakcije. Nakon zaprimanja te potvrde kupac može planirati svoje putovanje.

REKLAMACIJE I GARANCIJA

Prodavalac se obavezuje kupcu obezbijediti sobu koja je predstavljena prilikom narudžbe te da odgovara opisu navedenom na www.hotelnomad.ba. Slika koja ilustrira dostupne sobe u hotelu ne mora u svim aspektima odgovarati stvarnom izgledu te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

Hotel je dužan učini sve u svojoj moći da kupcu isporuči najbolju vrijednost za novac.

OPĆENITO

Birotim d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje www.hotelnomad.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža www.hotelnomad.ba internet prodavnica ne uključuje troškove koje snosite koristeći kompjutersku opremu i usluge za pristup našoj stranici. Birotim d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, internet saobraćaja ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam Birotim d.o.o. nastoji pružiti najbolju moguću uslugu, ne može garantovati da će usluge na www.hotelnomad.ba odgovarati Vašim potrebama. Kompanija. također ne može garantovati da će korištenje web stranice proteći biti bez zastoja i poteškoća. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite na email: info@hotelnomad.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja vršit će se u konvertibilnim markama (KM). Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice pretvara se u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji je aktuelan na dan kupovine.

Unošenje podataka

Prihvatanjem ovih uslova korištenja Vi se obavezujete da ćete prilikom kupovine unijeti samo tačne informacije, a ne informacije koje su netačne u bilo kojoj formi ili obliku. Također, Vi se obavezujete da ćete nastojati održavati tačnost Vaših informacija datih web stranici, kao i prijaviti sve moguće promjene u tom smislu. Mi također zadržavamo pravo da uskratimo mogućnost korištenja naše web stranice onim korisnicima koji naruše ove uslove korištenja.

Korištenje web stranice

Vi možete koristiti našu web stranicu samo u svrhu za koju je namijenjena. Ne smijete koristiti našu web stranicu na način koji može prouzrokovati bilo kakvu štetu drugim korisnicima. Vi razumijete da ste samo Vi, a ne web stranica, u potpunosti odgovorni za način na koji koristite našu web stranicu i za sve posljedice koje mogu proizaći iz tog načina upotrebe. Ne smijete kopirati ili preprodavati bilo koji dio naše web stranice niti koristiti našu web stranicu u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu. Prihvatate da su sadržaj naše web stranice i kompjuterski programi koji omogućavaju njegov rad vlasništvo web stranice i da su zaštićeni zakonom o autorskim pravima. Vi se obavezujete da nećete mijenjati, kopirati, piratizirati, pokušavati otkriti kompjuterski kod, ili koristiti u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu bilo koji dio naše web stranice ili naših kompjuterskih (web) programa. Također, Vi se obavezujete da nećete neovlašteno praviti web stranice ili kompjuterske programe bazirane na bilo kojem dijelu naše web stranice ili naših kompjuterskih programa.

Uskraćivanje prava korištenja web stranice

Vi prihvatate da Vam možemo pod određenim uslovima uskratiti pravo korištenja naše web stranice. Razlozi za takvu moguću akciju uključuju narušavanje ovih uslova korištenja. Prihvatate da imamo puno pravo da Vam uskratimo pravo korištenja naše web stranice ako smatramo da je to neophodno, i prihvatate da u takvom slučaju mi ne snosimo nikakvu odgovornost prema Vama.

Sigurnost web stranice i podataka

Pokušaj da pristupite dijelovima naše web stranice za koje nemate pravo pristupa je strogo zabranjeno, kao i pokušaj da ugrozite ili usporite rad naše web stranice; pokušaj da brišete ili mijenjate podatke postavljene od strane drugih korisnika; pokušaj da nedozvoljeno pretražujete bazu podataka naše web stranice. Ako dođe do pokušaja narušavanja sigurnosti naše web stranice i podataka, mi ćemo ih detaljno istražiti, i ako nađemo za shodno, kontaktirat ćemo predstavnike sudske vlasti. Počinioci djela narušavanja sigurnosti naše web stranice i podataka mogu biti podložni krivičnoj odgovornosti.

Zakoni

Vi prihvatate da vrijede Zakoni Bosne i Hercegovine kojim se štite autorska prava i druga srodna prava, kao i drugi Zakoni Bosne i Hercegovine koji regulišu ovu materiju.

Odricanje i razrješavanje odgovornosti

Vi razumijete da koristite našu web stranicu na Vaš sopstveni rizik, onakav kakav je dat i onda kada je aktivan. Mi Vam ne dajemo nikakvu garanciju vezanu za našu web stranicu i odričemo se svake odgovornosti, implicitne ili eksplicitne, vezane za Vašu upotrebu naše web stranice. Ne dajemo nikakvu garanciju da će naša web stranica biti dostupna bez prekida, sigurna ili bez ikakvih grešaka. Konačno, ne dajemo nikakvu garanciju da će potencijalne greške na našoj web stranici biti ispravljene.

Vi prihvatate da mi ni u kojem slučaju nećemo snositi bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji možete imati zbog:

Slažete se da razrješavate web stranicu i uposlenike web stranice bilo kakve odgovornosti, uključujući advokatske troškove, u slučaju tužbe ili bilo kakve druge zakonske akcije učinjene od strane trećeg lica, a nastale zbog Vaše upotrebe naše web stranice ili Vašeg kršenja ovih uslova korištenja.

Trademark informacije

Web stranica je zaštićeni znak kompanije Birotim d.o.o. Vi prihvatate da ne smijete na bilo koji način koristiti ove zaštićene znakove bez izričite prethodne pismene dozvole vlasnika web stranice.

Prijava kršenja Uslova korištenja

Molimo Vas da bilo koje kršenje ovih Uslova korištenja od strane trećih lica prijavite putem email-a na adresu: info@hotelnomad.ba

Generalne informacije

Ovi Uslovi korištenja čine cjelokupan ugovor između Vas i web stranice koji reguliše Vaše korištenje naših usluga. Navedeni Uslovi korištenja, kao i odnos između Vas i web stranice su uređeni zakonima Bosne i Hercegovine. Ako je neki dio ovih Uslova korištenja proglašen nevažećim od strane nadležnog suda, svi ostali dijelovi ostaju važeći i na snazi. Uslov za korištenje ove web stranice je prihvatanje ovih Uslova.

Rezervacije